Småbørnsgruppen

Velkommen til Myrerne

Nøgleord er tryghed og omsorg

Småbørnsgruppen

Velkommen til småbørnsgruppen " Myrerne"

I småbørnsgruppen har vi plads til 12 - 16 børn i alderen 0 - 3 år. Vi deler hus med vores "Humlebier", de 3-årige børn i børnehaven. Vi har hver vores stue og deler fællesrummet. Vi samarbejder på tværs af stuerne og nyder godt af hinandens selskab og hjælp.

Det er en stor dag, når det lille barn skal begynde en dagligdag i hhv. dagpleje eller vuggestue. Ikke mindst for forældrene.

Vores nøgleord er TRYGHED og OMSORG. Det er vigtigt, at I som forældre er trygge ved at aflevere Jeres barn og stoler på, at vi tager os kærligt af Jeres barn. Det kræver et samarbejde os personale og forældre imellem, at vi taler sammen om barnets vaner og behov og vores gensidige forventninger.

Vi vil i vores dagligdag vægte at skabe trygge rammer, at være nærværende og omsorgsfulde og at skabe gode udviklingsmuligheder for de forskellige udviklingstrin. 

Vi har af regeringsmidler i året 2020 fået mulighed for ansættelse af yderligere en uddannet pædagog, ud over den normale normering i forventede 3 år.