Bestyrelsen

Bestyrelsen

Folketinget har den 18.05.95 vedtaget, at alle selvejende institutioner skal have deres egen forældrebestyrelse. Loven trådte i kraft den 01.01.96. Med lovændringen sikres det, at I  forældre får mulighed for indflydelse på forholdene i Jeres børns daginstitution

Vi holder forældremøde med valg til bestyrelsen hvert år i oktober måned.

Kom og vær med og oplev mulighed for at gøre en forskel i dit barns liv.

Forældrerepræsentanterne er valgt for en 2 - årig periode, suppleanterne er på valg hvert år.

Vi har den praksis, at suppleanterne får tilbud om at deltage i bestyrelsesmøderne, men de har som lederen ikke stemmeret, hvis afstemning bliver nødvendig. 

 

Bestyrelsens medlemmer

På  vores forældremøde i oktober 2019  har Vestermarkens Børnehus valgt en ny bestyrelse, som efterfølgende har konstitueret sig på følgende  måde :

Bestyrelsesformand:
Per Hansen        30 74 79 36                     

Næstformand:          
Johannes N. Hansen - far til Nora     - Humlebi                  


Medlem:

Claudia Christesen - mor til Kristoffer - Markmus

Sussi Bakowsky - mor til Mathias - Markmus

Søren Josefsen - far til Christiane - Markmus

Line Jensen - mor til Ingrid -  Muldvarp

Personale:

Gitte J. Goldberg
Britta M. Lützen