Gruppernes navne

Vores småbørnsgrupper hedder Myrer, Biller og Larver.
De træffes på telefon : 21 17 40 30
De 3 - årige hedder Sommerfugle. De træffes på telefon : 21 17 40 08
De 4 - årige hedder Skovmus. de træffes på telefon: 21 46 33 08
og vores kommende skolebørn hedder Egern og har telefonnummer: 21 16 79 82