Støtteforening

Sydbank, Reg.Nr.: 8065, Konto 4093444

IBAN: DK9680650004093444, SWIFT-code: SYBKDK22

Støtteforeningen er oprettet jf. grundlovens §78 stk. 1 og kræver derfor ikke godkendelse fra kommunen.

Børnehuset Krusås støtteforening, CVR-nr. 34107823

 

Vedtægter

  • 1

Foreningens navn er Børnehuset Krusås Støtteforening.

  • 2

Foreningens formål er at støtte Børnehuset Kruså økonomisk såvel som interessemæssigt.

  • 3

Støtteforeningens interesser varetages af Børnehuset Krusås bestyrelse

  • 4

Som medlemmer af foreningen optages:

Alle som har børn i børnehaven, der er et gebyr på 60 kr per barn per måned.

Alle interesseret i at støtte foreningen

  • 5

For at foretage ændringer i støtteforeningens vedtægter, skal det ske med 2/3 flertal af på bestyrelsesmøde. Hvis de nye vedtægter godkendes træder de i effekt med det samme og de ældre vedtægter bliver rudimentære.

  • 6

Opløsning af foreningen kan kun ske på bestyrelsesmøde og da kun ned 2/3 flertal. Foreningens midler vil i tilfælde af foreningens opløsning tilfalde Børnehuset Kruså.

Foreningen stiftes herved og vedtages på bestyrelsesmøde den 20/02 2012

Koncipist                                                                           

Michael Gabrielsen                                                      

Stud Jur