Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger

God morgen og farvel

Vi vil gerne have at I og jeres barn siger god morgen og farvel til en voksen, når I kommer og går hjem.

Vi synes det giver en god start på dagen/ afslutning på dagen, at man har hilst på hinanden

Hvis der har været noget med barnet, kan det fortælles ved aflevering/ afhentning, da det kan have betydning for barnets velbefindende.

Det er jer forældre, som registrerer barnets ankomst / afhentning i Tabulex på infoskærmen.

Tabulex

Alle informationer vedr. aktiviteter på de forskellige stuer og de fælles aktiviteter i børnehuset ligger i kalenderen på Tabulex. Derudover bliver der også lagt billeder op af de forskellige aktiviteter, så de kan downloades derhjemme. Vi bruger også Tabulex til at melde barnet som kommet om morgenen, og gået hjem om eftermiddagen. Sygemeldinger og meddelinger om ferie/fridage kan ligeledes registreres der.

Ind- og udmeldelse

Ind-/udmeldelse  i/af institutionen sker via Aabenraa Kommunes hjemmeside, eller ved at kontakte kommunens pladsanvisning på tlf: 73 76 76 76

Udmeldelse af institutionen skal i givet fald ske med en måneds varsel til den 1. eller 15. i en måned.

Der er mulighed for tilkøb af udvidet morgenåbning.

Legetøj

Børnene må som udgangspunkt ikke medbringe legetøj hjemmefra, medmindre det er planlagt på de enkelte stuer at have legetøjsdag. 

En bamse som trøste- eller sovedyr må selvfølgelig gerne medbringes, den er dog ikke til at lege med og skal helst ligge på barnets plads i garderoben.

Lukkedage

Børnehuset har ingen lukkedage, bortset fra helligdage

Mad og drikke

Barnet skal hver dag medbringe en madpakke indeholdende sund og mættende mad.

Vi spiser sammenmed børnene omkring kl. 11.00 og igen ca. kl. 13.30, så madpakken skal være stor nok til at dække 2 måltider. Kl. 13.30 spiser vi også frugt, men starter med et stykke brød fra madpakken.

Børnehuset giver mælk og vand til maden.

Børnene har mulighed for at drikke vand i løbet af dagen, derfor er det vigtigt at huske drikkedunken hver dag, gerne med frisk opfyldt vand. Drikkedunkene skal stå i den kasse oppe i køkkenet, som hører til barnets stue. Vi forventer at de bliver taget med hjem for at blive renset, i hvert fald i weekenderne.

Kommer barnet ikke

Kommer barnet ikke pga. ferie, fridag eller sygdom, er det vigtigt, at der gives besked til institutionen senest kl. 9.00. Det kan ske via telefon eller på Tabulex.

Ved smitsomme sygdomme, vil vi gerne informeres, da vi så kan sætte opslag op, så andre forældre er klar over hvad der florerer.

Frugtordning

Forældrebestyrelsen har etableret en støtteforening, som står for frugtordning i børnehuset.

Forældrene betaler 60 kr. pr. måned og institutionen sørger for indkøb af frugt og grønt.

Beløbet indbetales månedsvis på støtteforeningens konto. Kontonr. oplyses ved indmeldelse.

Evt. overskud fra frugtkassen går til oplevelser for børnene og bruges f.eks. til busbilletter til ture ud af huset.

Hver dag serveres flere forskellige slags frugter og børnene er rigtig glade for selv at kunne vælge, hvilken slags frugt de gerne vil spise. 

Fotografering

I dagligdagen tager vi billeder af de aktiviteter vi er i gang med. Disse vil blive lagt på Tabulex, så man selv har mulighed for at printe de billeder man har lyst til.

"Fødselsdage"

Vi fejrer barnets fødselsdag ved at hejse flaget sammen med barnet, synge fødselsdagssang og råbe hurra for barnet.

Hvis barnet har noget med hjemmefra til uddeling, vil dette gøres i forbindelse med at vi spiser kl. 11.00, og vi vil opfordre til, at der også indgår sunde sager.

Forældre er velkomne til at være med til at holde fødselsdag i børnehaven.'

Nogle vil gerne invitere børnegruppen hjem til fødselsdag, hvilket vi også gerne gør, hvis det kan holdes i nedenfor en tidsramme på ca. 2 timer.

Skiftetøj

Det er vigtigt, at der altid er fyldt op med skiftetøj i barnets kasse. Sørg gerne for at sortere i den ift. årstiderne. Når vi lægger mærke til, at der mangler skiftetøj sætter vi et lille blåt skilt på kassen.