Om børnehuset

Vores profil / hvem er vi?

De overordnede fokuspunkter for vores arbejde med børnene er: Sprog, natur og bevægelse, som der er rig mulighed for med vores beliggenhed.

Vi arbejder i aldersopdelte grupper for at kunne tilgodese børnenes behov og for bedre at kunne planlægge hverdagens aktiviteter.

Børnene spiser og har planlagte aktiviteter i deres basisgruppe.

Huset er overvejende opdelt, så stuens legesager tilgodeser den aldersgruppe, der har tilholdssted på stuen.

Hver dag er der tid og plads til leg og børnene må lege hvor de vil og med hvem de vil.

Vores fokuspunkter Sprog. natur og bevægelse er vigtige for os og alle grupper har en fast udedag, som enten bruges i naturen eller til bevægelse i Græsehallerne.

Indendørs er vores plads begrænset, derfor er det også vigtigt for os, at grupperne på skift er ude af huset, så der bliver bedre mulighed for de der er hjemme for at arbejde i roligere omgivelser og derved bedre kunne fordybe sig i tidens tema.

Vi er ved at implementere de nye styrkede pædagogiske læreplaner i det pædagogiske arbejde i huset og arbejder året rundt med forskellige temarelaterede emner.

Vi er på legepladsen hver dag hele året

Vi lægger stor vægt på den daglige forældrekontakt når barnet afleveres og hentes. Der kan små beskeder og oplevelser barnet har haft gives videre, så alle bedre kan forholde sig til barnets humør.